Projekt megnevezése: FK-Raszter Zrt.
Felsőszinva úti telephelyének komplex korszerűsítése
ÉMOP-1.1.1/F-2009-0118:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül "Telephelyfejlesztés támogatása" tárgyú felhívást tett közzé. Az FK Raszter Zrt. 2009 júniusában "FK-Raszter Zrt. Felsőszinva úti telephelyének komplex korszerűsítése" címmel projekt javaslatot nyújtott be, mely javaslat 2010. 04. 07-én sikeres elbírálásban részesült.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg. A projekt tervezett összköltsége 197 306 837.- Ft. A beruházás költségeinek 50 %-át az FK Raszter Zrt. önerőből finanszírozza, a fennmaradó 98 633 688.- Forintot az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi.

A projekt megvalósítása három fő egységre bontható:


 Acélszerkezeti üzem felújítása
 Raktárcsarnok felújítása
 Irodaépület felújítása


Acélszerkezeti üzem felújítása:


A 1213 m2 alapterületű gyártócsarnok a megépítés óta, azaz 30 éve változatlan állapotban van. A projekt során a homlokzat elemei - jellegüket megtartva - kerülnek felújításra. A bontások során felszínre került acélszerkezetek rozsdátlanítva lesznek és három rétegben új festést kapnak. A felújítása célja műszakilag, hőtechnikailag és esztétikailag is megfelelő épület kialakítása.


Raktárcsarnok felújítása:


Az eredetileg használaton kívüli épület rendkívül leromlott állapotban van. Alaprajzi jellemzője, hogy a nagy alapterület csak kismértékben van tagolva, így a korszerűtlen műszaki állapoton túl funkciójában sem felel meg az itt folyó raktározási tevékenységnek. A meglévő épület Kingspan - acéllemez borítású - fal és födém panelekkel felújításra kerül, valamint új elektromos hálózat lesz kialakítva. Az eredetileg két eltérő belmagasságú csarnokban megtörténik az eredeti belmagasság visszaállítása. A teljes homlokzat és tetőhéjazat elbontása után a mai energetikai követelményeknek megfelelő új könnyűszerkezetes homlokzat és tető készül. Az így létrejövő összes raktárak alapterülete 728 m2, a fém termékek raktára 195, az alumínium termékeké 130 m2, az átalakítás után az üzem alapterülete 1248 m2 lesz, ami a kezdeti állapothoz képest 3%-os területnövekedést és kedvezőbb térelosztást jelent.


Iroda felújítása:


A meglévő épületet falazatára hőszigetelés kerül, a régi vetemedett fa nyílászárók is új, energetikai szempontból mai kor követelményeinek mindenben megfelelő energiatakarékos ajtókra és ablakokra lesznek cserélve. Az eredeti tető is felújításra szorul, az új lecezésen cserepes lemez héjalást kap, új ereszcsatornával. A régi elavult fűtésrendszer is korszerűsítésre kerül, elbontása után a helyére rézcsöves lemezradiátoros fűtésrendszer lesz kialakítva, a hatékonyabb munkavégzés érdekében 3, nagy hőterhelésnek kitett irodában légkondicionáló berendezések lesznek telepítve.

A felsorolt tevékenységeken kívül átalakul a belső udvar, a porta is fel lesz újítva és további kerítésszakaszok épülnek. A projekt elemek szervesen kapcsolódnak a fő tevékenységek által kialakított technológiai, esztétikai és működési színvonal prezentálásához.