MEBIR

Társaságunk vezetése elkötelezte magát a szolgáltatás minőségét szem előtt tartó és vevőközpontú minőségi munka végzése, a környezeti teljesítés folyamatos fejlesztése, a veszélyforrások, kockázatok kiküszöbölése, sérülések, balesetek megelőzése iránt. MSZ 28001 szabvány követelményeit teljesíto munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszert vezettünk be és muködtetünk 2011. júniustól. Az integrált irányítási rendszer független, harmadik fél általi tanúsítása megtörtént. A rendszerek szabvány követelményeknek való megfelelését éves auditokkal ellenorzi a tanúsító cég.

1. Minőség-, környezeti- és MEB politika

Az FK RASZTER ÉPÍTŐ ZRt. (a következőkben: a Társaság) a fokozatosan erősödő piaci verseny által támasztott, egyre magasabb minőségi- környezeti- és munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági követelmények kielégítése, partnerei bizalmának további erősítése, megrendelői körének szélesítése érdekében átfogó minőség-, környezet- és munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer kidolgozásával, bevezetésével, nemzetközi hatályú tanúsításával emeli vállalkozási, kivitelezési és gyártási tevékenységeinek szervezettségi és minőségi színvonalát.
A Társaság vezetőségének és valamennyi munkatársának célja és vállalt kötelezettsége, hogy az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és az MSZ 28001:2008 szabványok alapján kidolgozott integrált irányítási rendszer előírásainak szellemében dolgozva, a rendszer szabályait betartva és betartatva, partnereinek elvárásait és igényeit mind a végzett munka, mind a határidők és egyéb követelmények tekintetében a partnerek legteljesebb megelégedésére elégítse ki.
A tanúsított integrált irányítási rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése a Társaság vezetőségének, vezető beosztású munkatársainak és valamennyi dolgozójának munkaköri feladata. Ezen feladat eredményes végrehajtása növeli a Társaság munkájának szervezettségét, emeli a kivitelezett épületek, építmények, szerkezetek minőségének, ill. a gyártások színvonalát, hozzájárul a Társaság piaci elismerésének erősítéséhez, és javítja a Társaság tevékenységének gazdaságosságát.
Célunk, hogy gyártási tevékenységeinkkel, kiváló minőségű termékeinkkel a vevők, felhasználók megelégedettségét érjük el, ezáltal egy igényes, megbízható minőség iránt elkötelezett társaság képét mutassuk ki.
Társaságunk elkötelezett a jogszabályok és a maga által vállalt követelmények teljesítésére.
Ezzel párhuzamosan eleget tesz a projektek megvalósításánál a természeti környezet maximális megvédése, és az egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakítása érdekében az alábbi céloknak:

• a környezettudatos viselkedés kialakítása a Társaság valamennyi dolgozójánál,
• az alvállalkozóink környezeti teljesítményének és munkabiztonságának folyamatos figyelése és működésük támogatása,
• az erőforrások gazdaságos felhasználására való törekvés,
• az építési kivitelezésből és gyártási tevékenységeinkből eredő környezetterhelő hatások (közterület szennyezése, légszennyezettség, építési zajszint) minimumra csökkentése, környezetszennyezés megelőzése,
• a veszélyes anyagok és keverékek embereket és környezetet védő felhasználásának és a keletkező hulladékok előírás szerinti tárolásának, elhelyezésének, illetve a technológiai lehetőségeknek megfelelő visszanyerésének, újrahasznosításának megoldása,
• munkavállalóinknál a sérülések és egészségkárosodások megelőzése,
• a munkahelyi veszélyforrások és kockázatok folyamatos figyelése alapján azok csökkentése, illetve kiküszöbölése.

• Fenti célok teljesítése érdekében állandó ellenőrzéseket és méréseket végez, illetve végeztet. A meglévő technológiák környezeti hatását szükség esetén új környezetkímélő technológiák bevezetésével javítja.
• Hasonló magatartást követel meg valamennyi alvállalkozójától és beszállítójától és törekszik környezettudatos működésük, biztonságos munkavégzés kialakítására és fejlesztésére.
• A minőség-, környezeti- és MEB politika rendszeres felülvizsgálata a vezetőségi átvizsgálások keretében megtörténik és ez a politika képezi a konkrét társasági célkitűzések meghatározásának alapját.
• A Társaság folyamatosan fejleszti az integrált irányítási rendszert, felhasználva a külső és belső auditok, hatósági ellenőrzések, helyesbítő és megelőző tevékenységek, vezetőségi átvizsgálások tapasztalatait és a megvalósítás során keletkezett hibák okainak elemzését.
• A minőség, környezeti és biztonság politika rendszeres felülvizsgálata a vezetőségi átvizsgálások keretében megtörténik és ez a politika képezi a konkrét társasági célkitűzések – minőség, környezeti és biztonsági célok – meghatározásának alapját.
• A Társaság folyamatosan fejleszti a minőség-, környezet és biztonságirányítási rendszert, felhasználva a külső és belső auditok, helyesbítő és megeloző tevékenységek, vezetőségi átvizsgálások tapasztalatait és a megvalósítás során keletkezett hibák okainak elemzését. A Társaság valamennyi munkatársa, megismerve az integrált rendszerből ráháruló feladatokat, vállalja a felelősséget saját munkája és beosztottai munkája jó minőségéért, és - a Társaság legfelső vezetőivel együtt - elkötelezi magát a minőség, környezet és a biztonság mellett.

A Társaság valamennyi munkatársa, megismerve az integrált irányítási rendszerből ráháruló feladatokat, vállalja a felelősséget saját munkája és beosztottai munkája jó minőségéért, és - a Társaság legfelső vezetőivel együtt - elkötelezi magát a minőség-, környezet- és munka- és egészségbiztonság irányítás ügye mellett.

Miskolc, 2011. június 1.

Farkas László
vezérigazgató