KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS - MEBIR

A minőségirányítási rendszer mellett az FK RASZTER Építő ZRt. ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer vezetett be és tanúsíttatott 2006. augusztusában.

Környezetirányítási rendszerünkben a nemzetközi környezeti irányelvekre építve az ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelően kialakítottuk környezeti politikánkat. Meghatároztuk a társaság tevékenysége során alkalmazott technológiák, anyagok, berendezések, által okozott környezeti terheléseket, valamint a lehetséges veszélyhelyzeteket is. A környezeti felmérés, valamint a hatósági és jogi követelmények alapján kidolgozunk környezeti célokat és előirányzatokat. A célok megvalósításához akciókat és programokat rendelünk, illetve valósítunk meg, ezáltal környezeti teljesítményünket folyamatos javítjuk. Dokumentációs rendszerünkben szabályoztuk a hulladékgazdálkodást, a veszélyes anyagok és/keverékek, valamint a hulladékok kezelését, a zaj- és légszennyezettséget a hatályos jogi normákkal összhangban.

A Társaság a fokozatosan erősödő piaci verseny által támasztott, egyre magasabb minőségi és környezeti követelmények kielégítése, partnerei bizalmának további erősítése, megrendelő körének szélesítése érdekében átfogó minőség- és környezetirányítási rendszer kidolgozásával, bevezetésével, nemzetközi hatályú tanúsításával emeli vállalkozási, kivitelezési és gyártási tevékenységének szervezettségi és minőségi színvonalát.

A Társaság vezetőségének és valamennyi munkatársának célja és vállalt kötelezettsége, hogy az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szabványok alapján kidolgozott minőség- és környezetirányítási rendszer előírásainak szellemében dolgozva, a rendszer szabályait betartva és betartatva, partnereinek elvárásait és igényeit mind a végzett munka, mind a határidők és egyéb követelmények tekintetében a partnerek legteljesebb megelégedésére elégítse ki. A tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése a Társaság vezetőségének, vezető beosztású munkatársának és valamennyi dolgozójának munkaköri feladata. Ezen feladat eredményes végrehajtása növeli a Társaság munkájának szervezettségét, emeli a kivitelezett épületek, építmények, szerkezetek minőségének, ill. a gyártások színvonalát, hozzájárul a Társaság piaci elismerésének erősítéséhez, és javítja a Társaság tevékenységének gazdaságosságát. Célunk, hogy gyártási tevékenységeinkkel, jó minőségű termékeinkkel a vevők, felhasználók megelégedettségét érjük el, ezáltal egy igényes, megbízható minőség iránt elkötelezett társaság képét mutassuk ki. Társaságunk elkötelezett a jogszabályok és a maga által vállalt követelmények teljesítésére.

A projektek és a gyártási tevékenységek során a természeti környezet maximális megvédése érdekében az alábbi célokat tűztük ki:

• a környezettudatos viselkedés kialakítása a Társaság valamennyi dolgozójánál,  

• alvállalkozóink fokozott és tudatos bevonása a környezetvédelmi munkába,

• az építési kivitelezésből és gyártási tevékenységeinkből eredő környezetterhelő hatások (közterület szennyezése, légszennyezettség, építési zajszint) minimumra csökkentése,

• a veszélyes anyagok és keverékek embereket és környezetet védő felhasználása,

• a keletkező hulladékok előírás szerinti gyűjtése, elhelyezése, illetve a technológiai lehetőségeknek megfelelő vissza-nyerésének megoldása.

Fenti célok teljesítése érdekében állandó ellenőrzéseket és méréseket végzünk, illetve végeztetünk. A meglévő technológiák környezeti hatását szükség esetén új környezetkímélő technológiák bevezetésével javítja. Hasonló magatartást követelünk meg valamennyi alvállalkozónktól és beszállítónktól és törekszünk környezettudatos működésünk kialakítására és fejlesztésére.

Miskolc, 2013. június 1.

Farkas László
vezérigazgató