Csatorna építés elemei

Közműaknák
Műszaki leírás:
– Betonminôség: C 20. Igény szerint készülhet szulfátálló betonból.
– Az elemek armatúravasalással vannak szerelve. Alkalmasak föld alatti vezetékek szerelvényeinek (vízóra, tolózár stb) elhelyezésére.
– Az igényelt csôátvezetési helyek elhelyezése és mérete rendeléskor megadható.
– Az aknákhoz rendelhetô vasbeton fedlap is. A fedlapban igény szerint az öntöttvas fedlap kerete betonozáskor elhelyezhetô.

Rendeléskor meg kell adni:
– az elem jelét – a vasbeton fedlap iránti igényt,
– a vasbeton fedlapban elhelyezésre kerülô öntöttvas keret helyét,
– az esetleges faláttörések helyét és méretét.
••• A hágcsóelemek egyedi elemként külön rendelhetôk.

RA alsó aknaelem
Műszaki leírás:
– Betonminôség: C 25. Igény szerint készülhet szulfátálló cementbôl.
– Falvastagság: 9 cm, illetve 12 cm.
– A fenékelemek O 160 - 300 mm átmérôju beton illetve KG csövek köthetôk be. A KG csövek bekötéséhez az elembe a befalazóidomokat külön kérésre elhelyezzük.
– Gyártjuk átfolyós illetve végakna (1 becsatlakozós) kivitelben. Igény szerint ettôl eltérô becsatlakozási lehetôségek is biztosíthatók.
– Beépíthetôk gravitációs üzemu föld alatti csôvezetékeknél házi és ipari szennyvizek és csapadékvizek elvezetésére - 6,0 m folyásfenékig.
– A fenékelemre közbensô aknaelem vagy aknaszukítô építhetô rá. Az elemek összekapcsolása cement vagy műanyag habarccsal történhet.

A megrendelésnél fel kell tüntetni: az elem jelét, a bekötô csatornák helyzetét, átmérôjét, az iránytörés hajlásszögét.

RK közbenső aknaelem
Műszaki leírás:
– Betonminôség: C 25. Igény szerint készülhet szulfátálló cementbôl.
– Beépíthetôk gravitációs üzemu házi és ipari szennyvízvezetékek aknáinál.
– Az elemek alsó felülete csatlakozhat az RA1 jelu alsó aknaelemhez, vagy egy másik közbensô aknaelemhez. Kútgyűrűként vagy monolit akna magasító elemként önállóan is használható.
– Az elemek összekapcsolása cement vagy műanyag habarccsal történhet.

Az elemek megrendelésénél fel kell tüntetni:
– az elem jelét,
– az elem magassági méretét.

RSZ aknaszűkíto
Műszaki leírás:
– Betonminôség: C 25.
– Az akna legfelsô eleme. Elhelyezhetô alsó ill. közbensô aknaelemekre vagy monolit aknára. Aszimmetrikus kialakítású, felül sík elem.
– A lebúvónyílás lefedésére a kereskedelemben kapható öntöttvas aknafedlapok és keretek vagy a cégünk által gyártott és forgalmazott vasbeton aknafedlapok és keretek használhatók.

A megrendelésnél fel kell tüntetni:
– az elem jelét.

"B" terhelésű fedlap és aknakere
Műszaki leírás:
– Betonminôség: C 25.
– A keret a fedlap fogadására kialakított peremmel készül. A fedlap acéllemez kerettel készül.
– A keret aknaszűkítôre helyezhetô.
– A keret és fedlap az MSZ 07.3701-86 szabvány szerint a közúti "B" terhelési osztály követelményeinek
megfelel. (40 kN).

ÉMI vizsgálati jegyzôkönyv száma:
40 095 - M 89/96

"A" terhelésű fedlap és aknakeret
Műszaki leírás:
– Betonminôség: C 25.
– A keret a fedlap fogadására kialakított peremmel készül és 30 mm vastag aszfaltréteg felhordását teszi lehetôvé. A fedlap acéllemez kerettel készül.
– A keret aknaszukítôre helyezhetô.
– A keret és fedlap az MSZ 07.3701-86 szabvány szerint a közúti "A" terhelési osztály követelményeinek megfelel
(100 kN).

ÉMI vizsgálati jegyzôkönyv száma:
40 010 - M 89/97